Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu brakarskiego

  • Maciej Łukaszuk
  • Odsłony: 507

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie Kursu brakarskiego wraz z egzaminem i certyfikatem dla 12 studentów, na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia na Szkolenie z zakresu zarządzania projektem, przygotowania i realizacji inwestycji, organizacji czasu pracy, oprogramowanie typu MS Project.

  • Maciej Łukaszuk
  • Odsłony: 799

Przedmiotem szacowania jest: przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji (1 edycja w każdym roku trwania projektu) 80 godzinnego Szkolenia z zakresu zarządzania projektem, przygotowania i realizacji inwestycji, organizacji czasu pracy, oprogramowanie typu MS Project.

Czytaj więcej

Szacowanie dotyczy przygotowania i zrealizowania szkolenia z BIM

  • Maciej Łukaszuk
  • Odsłony: 914

Szacowanie dotyczy przygotowania i zrealizowania 3 edycji szkolenia i zajęć praktycznych dla studentów, realizowanych w formie projektowej, w zespole projektowym z zakresu modelowania informacji o budynkach i budowlach w technologii BIM (przygotowanie inwestycji, koordynacja, nadzór nad realizacją i eksploatacją inwestycji, zarządzanie obiektem). Każda edycja po 80 h, w której udział weźmie łącznie 72 osoby: 3 edycje X 24 osoby (2 grupy 12 osobowe).

Czytaj więcej

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A, pokój nr 5 B i 17 B 
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: 2work@pb.edu.pl

Koordynator Projektu

mgr Daniel Łukasz Puch
e-mail: d.puch@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Anna Siemieniuk
ul. Wiejska 45 E,
15-351 Białystok
IET pokój nr 3/7
e-mail: a.siemieniuk@pb.edu.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

dr inż. Romuald Ziółkowski
ul. Ojca Tarasiuka 2,
16-001 Kleosin
Budynek Dziekanatu, pokój nr 108
e-mail: r.ziolkowski@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

dr inż. Małgorzata Rauba
ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 5
17-200 Hajnówka
e-mail: m.rauba@pb.edu.pl

Log in