Dla przedsiębiorców

W ramach projektu „2WORK­ kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” zaplanowany został udział przedsiębiorców w procesie kształcenia przyszłych absolwentów Uczelni. Osoby z otocznia biznesu będą m.in. prowadzić warsztaty, zgłaszać tematy do opracowania przez studentów - tzw. case study, gościć studentów podczas wizyt studyjnych połączonych z praktycznymi zajęciami.

Wszystkich przedsiębiorców chętnych do współpracy w ramach projektu zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A, pokój nr 5 B i 17 B 
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: 2work@pb.edu.pl

Koordynator Projektu

mgr Daniel Łukasz Puch
e-mail: d.puch@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Anna Siemieniuk
ul. Wiejska 45 E,
15-351 Białystok
IET pokój nr 3/7
e-mail: a.siemieniuk@pb.edu.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

dr inż. Romuald Ziółkowski
ul. Ojca Tarasiuka 2,
16-001 Kleosin
Budynek Dziekanatu, pokój nr 108
e-mail: r.ziolkowski@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

dr inż. Małgorzata Rauba
ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 5
17-200 Hajnówka
e-mail: m.rauba@pb.edu.pl

Log in