Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową przyjętych do udziału w projekcie z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w ramach V rekrutacji (zimowa rekrutacja 2019).

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu i nie złożyły wraz z formularzem zgłoszeniowym wypełnionych i podpisanych umów uczestnictwa w projekcie, otrzymają od Koordynatora Wydziałowego umowy w dwóch egzemplarzach, które należy uzupełnić o swoje dane, podpisać i przekazać do Koordynatora Wydziałowego lub Biura Projektu. 

Zgodnie z regulaminem Rekrutacji, każdy kandydat ma prawo wglądu do swojej oceny. W tym celu, w terminie 2 dni od daty otrzymania wyników rekrutacji, powinien wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o udostępnienie indywidualnego arkusza oceny. W tytule e-mail powinien zawierać numer rekrutacyjny nadany podczas I etapu rekrutacji.

Od wyników rekrutacji, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Prorektora ds. Rozwoju PB w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji na temat wyników postępowania rekrutacyjnego.

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A, pokój nr 5 B i 17 B 
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: 2work@pb.edu.pl

Koordynator Projektu

mgr Daniel Łukasz Puch
e-mail: d.puch@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Anna Siemieniuk
ul. Wiejska 45 E,
15-351 Białystok
IET pokój nr 3/7
e-mail: a.siemieniuk@pb.edu.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

dr inż. Romuald Ziółkowski
ul. Ojca Tarasiuka 2,
16-001 Kleosin
Budynek Dziekanatu, pokój nr 108
e-mail: r.ziolkowski@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

dr inż. Małgorzata Rauba
ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 5
17-200 Hajnówka
e-mail: m.rauba@pb.edu.pl

Log in